tablica informacyjna nt. dofinansowania

Galeria O.MEGA – I etap modernizacji (fotorelacja)

Lokal przed I etapem modernizacji Lokal w trakcie modernizacji Lokal po I etapie modernizacji

tablica informująca o dofinansowaniu

Galeria O.MEGA – II etap modernizacji (fotorelacja)

Lokal w trakcie II etapu modernizacji Lokal po II etapie modernizacji

Doposażenie Galerii O.Mega

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn.:  Doposażenie Galerii O.Mega w Ińsku mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub …

Aktualności

Oficjalne otwarcie O.MEGI

12 sierpnia 2023r. podczas drugiego dnia 50. Festiwalu Ińskie Lato Filmowe oficjalnie została otwarta Galeria Ińskiego Lata Filmowego O.MEGA.

Otrzymaliśmy dofinansowanie

Nasz wniosek pn. Galeria O.MEGA – modernizacja budynku do prowadzenia działalności kulturalnej, złożony do programu Infrastruktura Kultury 2022, w dniu 16 listopada 2021 r. został pozytywnie oceniony. Zostały złożone 743 …