Pod koniec maja 2021 r. nasze stowarzyszenie (korzystając z własnych pieniędzy członków i sympatyków organizacji) zakupiło w centrum Ińska nieruchomość po byłej restauracji Omega przy ul. Bohaterów Warszawy 4 (około 300 m2).

SILF z pomocą przyjaciół poczyniło już pierwsze prace porządkowe oraz stworzyło projekt obiektu, który ma łączyć funkcje: archiwum społecznego Ińskiego Lata Filmowego, galerii sztuki, miejsca edukacji filmowej i regionalnej, kawiarni.

Wygląd dawnej restauracji Omega w chwili zakupu
Planowane główne funkcje obiektu

Planowany wygląd poszczególnych pomieszczeń do obejrzenia jest w sekcji Wizualizacje.

Budynek został zmodernizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwszy etap – projekt pn. Galeria O.MEGA – modernizacja budynku do prowadzenia działalności kulturalnej został zrealizowany do 31 grudnia 2022 r.

Drugi etap – projekt pn. Galeria O.MEGA – modernizacja budynku i zakup mebli niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej – etap II został zrealizowany do 30 września 2023 r.

Oficjalne otwarcie Galerii O.MEGA odbyło się podczas 50. Ińskiego Lata Filmowego – 12 sierpnia 2023 r.

Obecnie Galeria O.MEGA jest miejscem spotkań, koncertów i wystaw.