Otrzymaliśmy dofinansowanie

Nasz wniosek pn. Galeria O.MEGA – modernizacja budynku do prowadzenia działalności kulturalnej, złożony do programu Infrastruktura Kultury 2022, w dniu 16 listopada 2021 r. został pozytywnie oceniony. Zostały złożone 743 …