Lokal przed I etapem modernizacji

Lokal w trakcie modernizacji

Lokal po I etapie modernizacji