Otrzymaliśmy dofinansowanie

Nasz wniosek pn. Galeria O.MEGA – modernizacja budynku do prowadzenia działalności kulturalnej, złożony do programu Infrastruktura Kultury 2022, w dniu 16 listopada 2021 r. został pozytywnie oceniony.

Zostały złożone 743 wnioski, nasz wniosek był na 123. miejscu. Otrzymamy 220 tysięcy złotych dofinansowania w tym roku. Z naszego województwa tylko my otrzymaliśmy dotację.