Stowarzyszenie powstało podczas spotkania założycielskiego 6 grudnia 2004 roku z inicjatywy osób działających przy organizacji festiwalu Ińskie Lato Filmowe. Podczas spotkania założycielskiego zostały określone cele działania Stowarzyszenia oraz rozpoczęły się prace nad statutem.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 sierpnia 2005 roku z siedzibą w Ińsku.

Począwszy od 32. edycji w roku 2005 Stowarzyszenie jest współorganizatorem festiwalu Ińskie Lato Filmowe. Dzięki powołaniu Stowarzyszenia podniesiona została ranga festiwalu dzięki realizacji możliwości pozyskiwania środków na organizację festiwalu ze źródeł dotychczas niedostępnych oraz możliwości prowadzenia całorocznej pracy nad organizacją imprezy.

Wyróżnienia i nagrody

2012Nominacja do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krajowe Wydarzenie Filmowe
2012Wyróżnienie w uznaniu zasług dla Powiatu Stargardzkiego otrzymane od Starosty Stargardzkiego
2013Srebrny Gryf Zachodniopomorski otrzymany od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
2013Nominacja do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krajowe Wydarzenie Filmowe
2015Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krajowe Wydarzenie Filmowe
2023Złoty Gryf Zachodniopomorski otrzymany od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Zarząd

Adam Bortnik – Prezes

Teresa Działoszewska – Wiceprezes

Marta Poszumska – Skarbnik

Bożena Kuszela – Członek

Olga Zedelska – Członek

Członkowie

Stowarzyszenie liczy obecnie 24 członków, głównie z obszaru powiatu stargardzkiego i Szczecina.