Kolejne dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kolejny raz otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury 2023.

4 maja 2023 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie w kwocie 231 tysięcy złotych projektu pn. Galeria O.MEGA – modernizacja budynku i zakup mebli niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej – etap II.